Årsmöte

Den 11 november hölls ett extra årsmöte för att diskutera ett förslag till nya stadgar. Det innebär att vi föreslår en övergång till direktmedlemskap, där alla medlemmar ska ges möjlighet till insyn och delaktighet i de beslut som tas. Det förslag som presenterades går nu vidare till ordinarie årsmöte 2024 för att därefter fastställas av regeringen.