Organisation

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg är en fristående medlemsorganisation. Alla medlemmar tillhör ett Hushållningsgille. Gillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden väljer ledamöter i Förvaltningsutskottet. 

Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet och valberedningen. Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer. 

Tillsammans med landets övriga Hushållningssällskap är vi medlem i Hushållningssällskapens Förbund, vår gemensamma företrädare på nationell nivå. 

Förvaltningsutskott

Ordförande
Elisabeth Rooth Eriksson
070-347 18 11
rooth.eriksson@gmail.com

Vice ordförande
Leif Karlsson
070-397 33 82
karlsson.i.prasthagen@gmail.com

Ledamöter
Magnus Hägglund
070-240 67 77
kokungen6651@gmail.com

Anna Larsson
070-246 85 78
anna.tevekvarn@gmail.com

Helena H Nordin
070-415 56 06
helena@dalkullaekonomi.se

Revisorer
Peter Sjöberg
023-70 55 00

Anders Svanberg
070 327 61 07

Karl Johan Petersson
073-362 69 63
kj.petersson@gmail.com

Ersättare
Jan Hedlund

Valberedning
Agneta Lennartsson (sammankallande)
0291-510 23

Anders Bengtsson
023-612 16

Lena Ericsson
0226-711 19, 070-632 53 19

Sonja Westerlund
070-607 68 41
sonjawesterlund@hotmail.com

Valberedningens uppdrag är att ge beslutsfattarna – medlemmarnas valda ombud på den ordinarie årsstämman – förslag på lämpliga kandidater för de olika posterna som ska tillsättas. Främst föreslår valberedningen ledamöter till Förvaltningsutskottet. 

Vill du anmäla ditt intresse för att bli förtroendevald eller har frågor om hur något går till? Kontakta sammankallande för valberedning.