Om oss

Vi vill arbeta för en levande landsbygd, en hållbar utveckling av jord- och skogsbruk samt angränsade näringar inom Dalarnas och Gävleborgs län. Hushållning med naturresurser är grunden för all verksamhet.

Våra medlemmar finns runt om i länen, på flera platser erbjuder vi aktiviteter genom våra Hushållningsgillen. Som medlem har du också möjlighet att delta i tematräffar, resor och andra aktiviteter.

Vi vill erbjuda kunder och medlemmar en rådgivning med bredd och kvalitet. Därför har vi, tillsammans med Hushållningssällskapen i Stockholm-Uppsala-Södermanland, Västmanland och Örebro, samlat rådgivning, FoU och försöksodlingar i det gemensamt ägda bolaget HS Konsult.

Läs mer om HS Konsult.