Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg har haft årsmöte

Den 11 september var det äntligen dags för årsmöte i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg.
Årsmötet hölls denna gång i Tällberg och vi var 40 ombud och stipendiater som samlades. Ny ledamot i Förvaltningsutskottet är Helena H Nordin från Linhged. Helena efterträder Christina Bröms som avsagt sig sitt uppdrag.
Från vänster: Magnus Hägglund, Anna Jansson, Elisabeth Rooth Eriksson, Helena H Nordin (nyvald), Leif Karlsson