”Hushållningssällskapet aldrig varit viktigare, mer aktuella och moderna än idag”

Hushållningssällskapet har en lång historia av utveckling men har aldrig varit så aktuella och moderna som idag. Det sade Norrbottens före detta landshövding tillika avgående ordförande för Hushållningssällskapet, Björn O. Nilsson, vid helgens årsstämma.

Ett trettiotal medlemmar och ombud sammanträdde när Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten höll årsmöte. På grund av den rådande pandemin genomfördes stämman digitalt som videomöte. Ordförande Björn O. Nilsson inledde med ett anförande där han pekar på att Hushållningssällskapet aldrig varit så rätt i tiden som man är just nu.

Björn O. Nilsson

Björn O. Nilsson

– Det första Hushållningssällskapet bildades redan i slutet av 1700-talet, och vårt sällskap bildades inte så långt efter, år 1814. Redan från början var idén att vårda och utveckla landsbygden och dess näringar. Min poäng till er är dock att Hushållningssällskapet aldrig varit viktigare, mer aktuella och moderna än idag, då grön omställning, hållbarhet och självförsörjningsgraden är de stora frågorna i samhället.

Pandemin och ”chock-digitaliseringen” har även märkts av på Hushållningssällskapet, då man var tvungen ställa om till digitalt arbete på väldigt kort tid. Nilsson är dock nöjd med hur verksamheten har skötts under de nya förutsättningarna.
– Vi har tuffat på bra trots pandemin och vi har skött verksamheten på ett bra sätt. Några exempel är arbetet kring fiskodlingen av röding i Sunderbyn, verksamheten vid Öjebyn Agro Park och skötseln av vårt fastighetsbestånd.

Då Nilssons förordnande som landshövding i Norrbotten gått ut lämnar han även uppdraget som ordförande vid Hushållningssällskapet.
– Jag vill tacka vd, medarbetare och förvaltningsutskottet för åren som gått. Drivkraften är stark trots pandemin och man hittar lösningar för framtiden. Jag vill lägga ett ansvar på allas våra axlar, vi är en gammal men modern organisation som har en viktig roll i utvecklingen.

FAKTA | Årsmötet i korthet

  • Norrbottens landshövding Lotta Finstorp valdes som ny ordförande för 1 år.
  • Årsmötet beslutade enligt valberednings förslag om att förvaltningsutskottet skall uppgå till 8 ledamöter, inklusive Region Norrbottens representant men exklusive löntagarrepresentant. Regina Berg, Lövsele – Rolf Hjärtberg, Lovikka och Roma Wilma, Hörnsjö omvaldes för 2 år. Karin Nordström lämnar därmed förvaltningsutskottet då hennes förordande gått ut. Förvaltningsutskottet består nu av: Lotta Finstorp, Luleå – Regina Berg, Lövsele – Rolf Hjärtberg, Lovikka – Roma Wilma, Hörnsjö – Bo Hammarström, Umeå – Anders Öquist, Råneå – Jörgen Ericsson, Sunderbyn – Region Norrbottens representant Berit Hardselius, Älvsbyn samt Veronica Landström, löntagarrepresentant.
  • Anna-Maria Bergman, Råneå omvaldes som lekmannarevisor och med Katarina Karlsson, Överkalix som suppleant.
  • Stig Stefansson, Svarttjärn ersätter Bernt Wikström, Kåsböle, i valberedningen. Övriga ledamöter, Elise Tullnär-Nilsson, Jokkmokk (sammankallande) – Lars Degerman, Råneå – Lennart Strömberg, Vännäs och Åsa Wallin, Luleå omvaldes av stämman.
  • Lokala Hushållningssällskapet Arjeplog har tagit beslut om nedläggning. Kvarvarande medlemmar har fått information om läget och att de har möjlighet att välja vilket lokalt Hushållningssällskap/gille de vill tillhöra i fortsättningen. Eventuellt överskott i kassan överlåts till Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten som kommer att dela ut medlen i form av stipendium i lokala Hushållningssällskapet Arjeplogs namn till, i första hand, avgångselever på Grans Naturbruksskola som kommer från Arjeplogs kommun.
  • Antalet lokala Hushållningssällskapet/gillen fastställdes till 17 st, varav Umé, Vännäs-Vindeln och Överkalix är vilande under året.
  • Prisutdelningen för årets landsbygdsinsatser planeras att ske i samband med Öjeby Lantbruksmässa.