Hushållningssällskapet ackrediterade för SYN-kurser

Hushållningssällskapet erbjuder ett brett utbud av kurser, träffar och seminarier. Nu stärker Hushållningssällskapet I Kalmar Kronoberg Blekinge vårt utbildningsutbud

genom att kunna erbjuda ackrediterade SYN-kurser. SYN är Skogsbrukets Yrkesnämnd och tillhandahåller en etablerad standard för hur utbildningar går till I de Svenska skogarna. De utbildningarna som kommer erbjudas är Natur- och kulturhänsyn kring kurserna Avverkning, Röjning, plantering för plantbasar, markberedning, dikesrensning, skogsbruksplanläggning och grundläggande naturvärdesbedömning. Kurserna är på en till några dagar och kan erbjudas som flera tillsammans eller enskilt. Genom detta kursutbud starker Hushållningssällskapet sin roll som fristående skogspartner till entreprenörer, skogsägare och företag inom näringen.

Ansvarig för SYN-kurser hos Hushållningssällskapet är jägmästare Simon Halling Ekmåne.

Länk till Hushållningssällskapets plats på SYN:
http://synkurser.skotselskolan.se/kursanordnare/hushallningssallskapet/