Hushållningssällskapens naturbruksskolor går mot trenden och ökar sitt elevantal

När höstterminen på landets cirka 60 naturbruksskolor startat visar färsk statisk från Naturbrukskolornas förening, att elevantalet är i stort sett oförändrat. Ungefär lika många elever har börjat något program i år jämfört med höstterminen 2014. De sex naturbruksskolor som ägs och drivs av Hushållningssällskapet sticker dock ut på ett positivt sett.

Alla Hushållningssällskapets skolor har ökat elevantalet och i genomsnitt är ökning hela 27 procent jämfört med föregående år. En positiv och rolig nyhet som visar att Hushållningssällskapet är bra ägare som förmår att utveckla skolorna i en positiv riktning och skapa attraktiva utbildningsmiljöer.

Denna utveckling stärker strategin med olika Hushållningssällskap som långsiktiga regionala ägare av naturbrukskolor. Genom att Hushållningssällskapet engagerat sig blir det naturligt att utbildningen integreras med sällskapens övriga verksamhet t ex rådgivning, fältförsök, forskning och utvecklingsprojekt. Det skapar många fördelar för elever och lärare vilket nu visar sig vara en framgångsfaktor när det gäller att rekrytera nya elever, säger Mats Halling Vd för Hushållningssällskapet i Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

Olika Hushållningssällskap runt om i landet äger och driver idag sex olika skolor. Hushållningssällskapet har bidragit med nya idéer i skolverksamheten. I Småland har Hushållningssällskapens skolor utvecklat ett nytt koncept med praktikvärdar vilket har visat sig ge många fördelar och på Gotland har Hushållningssällskapet helt nyligen blivit huvudansvarig för Naturbruksgymnasiet på Gotland tillsammans med bland annat LRF och Region Gotland, där skolan ingår i Gotland Grönt Centrum.

Inom Hushållningssällskapet ser vi framtiden an med tillförsikt när det gäller kunskap och utbildningsverksamhet. Svenskt lantbruk och landsbygd behöver både välutbildade medarbetare och framgångsrika företagare för att stärka konkurrenskraften. En förutsättning är givetvis att det finns regionala naturbruksskolor med aktiva och långsiktiga ägare, säger Anders Segebo, Vd Hushållningssällskapet Västernorrland

Kontakt

Hushållningssällskapet Västernorrland driver Naturbruksgymnasiet Nordvik

Vd för Hushållningssällskapet Västernorrland är Anders Segebo, telefon 070-657 05 26.

Rektor (tf.) för Naturbruksgymnasiet Nordvik är Margareta Hedlund, telefon  070-180 99 28

Hushållningssällskapet Gotland är huvudansvarig för naturbruksgymnasiet Gotland

Vd för Hushållningssällskapet Gotland och Gotland Grönt Centrum är Mats Pettersson, telefon 070-316 04 01

Hushållningssällskapet Kalmar – Kronoberg – Blekinge driver Naturbruksskolor i Ingelstorp, Ingelstad och Gamleby.

Vd för Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg och Blekinge är Mats Halling, telefon 070-549 10 69.

Rektor för Ingelstorpgymnasiet är Tova Johansson, telefon 076-641 58 01.

Rektor för Ingelstadgymnasiet är Malena Richardson, telefon 0733-477 847.

Rektor för Gamlebygymnasiet är Sofie Alvarsson, telefon 0703-20 09 04

Hushållningssällskapet Skåne driver Naturbruksgymnasiet Önnestadsgymnasiet.

Vd för Hushållningssällskapet Skåne är Sven Fajersson, telefon 070-549 53 91

Rektor för Önnestadsgymnasiet är Hans Martinsson, telefon 072-230 21 01

Lär mer om Hushållningssällskapets naturbruksskolor