Hushållningssällskapens förbundsordförande Sven Lindgren belönas för sitt arbete med svenska livsmedelsförsörjning

Hushållningssällskapens förbundsordförande Sven Lindgren har tilldelats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens silvermedalj för hans långvariga arbete med att lyfta fram frågan om på sårbarheten i svensk livsmedelsförsörjning på kort och på lång sikt.

Sven Lindgren har genom stort engagemang lyft fram betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap och har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.

Fler medier fångar idag (161212) upp frågan kring livsmedelsförsörjning och samhällets sårbarhet vid kris (Bland annat SR Ekot). Hushållningssällskapet har under lång tid arbetat med att få upp frågan kring betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap på agendan.

Hushållningssällskapet har i flertalet artiklar, öppna brev samt möten med departementet, statliga verk och andra myndigheter försökt att påskynda arbetet med att ta fram livsmedelsstrategin och även att frågor rörande gröna sektorn ska få mer fokus och utrymme i debatten. Hushållningssällskapet har också arbetat för att frågan om livsmedelsförsörjning borde ingå i regeringens kommande livsmedelsstrategi.

Utdrag ur KSLA:s motivering:

”Sven Lindgren har på flera olika sätt tagit initiativ för att visa hur prekär beredskapssituationen är och den viktiga roll som svensk livsmedelsproduktion har. Sven Lindgrens engagemang och oförtrutna arbete för att lyfta fram den gröna sektorns betydelse för samhället i en utsatt situation ska också ses i ljuset av den oro många känner inför den allmänna samhällsutvecklingen i världen”.

Sven Lindgren är förbundsordförande i Hushållningssällskapens förbund, Sveriges Civilförsvarsförbund och tidigare landshövding i Kalmar län

Kontakt

Sven Lindgren
Förbundsordförande Hushållningssällskapens förbund
Tel: 070 349 03 99

Hanna Österberg
Marknadskommunikatör
Tel: 0708 32 20 04