Hushållningssällskapens Förbunds årsstämma 2019

Att vara den självklara mötesplatsen, utveckla en nationell affärsplattform, vara en efterfrågad företrädare och stärka varumärket. Det är de fyra strategiska prioriteringarna för Hushållningssällskapets förbund till 2023.

En ny strategi antogs när förbundet höll stämma i Stockholm på onsdagen. I den finns de fyra prioriteringarna för de närmaste fyra åren.

– Vi ska skapa möjligheter på bästa sätt för hushållningssällskapen. I förbundet arbetar vi med att stödja och samla landets hushållningssällskap, sade förbundsordföranden Maria Norrfalk som tillsammans med övriga styrelsen i ett år har arbetat med strategin.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson var gästtalare vid förbundets 71:a stämma. Hon pratade både om förhandlingar om en ny jordbrukspolitik i EU, om arbetet med den svenska livsmedelsstrategin och om svårigheterna med kompetensförsörjning i de gröna näringarna. En andra handlingsplan för livsmedelsstrategin kommer framåt hösten.

– Ambitionen är att den ska bli lite vassare och mer konkret än den förra planen, sade Jennie Nilsson, som tog sig till Stockholm för att gästa stämman mitt i den mest hektiska kampanjen inför EU-parlamentsvalet.

Stämman diskuterade en skrivelse från Kalmar Kronoberg Blekinge om att Hushållningssällskapet och dess medlemmar ska ta en aktivare roll i civilförsvaret. Bland annat vill Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge att lantbrukare och anställda krigsplaceras vid sina gårdar.

Stämman leddes av Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholm och tidigare ordförande i Norrbotten-Västerbotten.

Fyra av förbundsstyrelsens åtta ledamöter omvaldes: Maria Norrfalk (ordförande), Cecilia Schelin Seidegård, Cecilia Johansson och Lars Berggren. Övriga ledamöter i styrelsen: Viktor Boman, Sven Fajersson, Claes-Göran Claesson och Katarina Levin.

Bilder från Förbundsstämman 2019

Förbundsordföranden Maria Norrfalk, Landsbygdsminister Jennie Nilsson och Förbundsdirektör Jesper Broberg