Hushållningssällskapens förbund vill se ökad självförsörjningsgrad och minskad byråkrati under 2017

PRESSMEDDELANDE: Hushållningssällskapens förbund vill se ökad självförsörjningsgrad och minskad byråkrati under 2017 men kräver inte ministerns avgång!

I flera debattartiklar, bland annat i Jordbruksaktuellt, Avesta tidning och ATL, påstår företrädare för organisationen Landsbygdspartiet att Hushållningssällskapen kräver Landsbygdsministern Sven-Erik Buchts och Jordbruksverkets generaldirektör Leif Dennebergs avgång. Detta stämmer inte!

Hushållningssällskapens förbund är oroade och bekymrade över flera frågor som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg ansvarar för men vi anser inte att det är en personfråga utan snarare ett allvarligt och förödande systemfel.

Hushållningssällskapens förbund har i olika sammanhang, såväl till landsbygdsministern som till Jordbruksverkets generaldirektör, framfört våra synpunkter och förslag till åtgärder och lösningar. Hushållningssällskapens förbund vill att regeringen och landsbygdsministern nu börjar ta beslut med utgångspunkt i den snart två år gamla konkurrenskraftsutredningen och som leder till stärkt konkurrenskraft för Sveriges lantbrukare. För Jordbruksverkets del gäller det att få ordning på sina IT-system så att utbetalningarna till lantbrukarna kan ske enligt plan och även öka takten med att förenkla regler och förordningar så att byråkratin inom jordbrukarstöden och landsbygdsprogrammet minskar.

Istället för att landsbygdsministern Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg avgår vill vi att de ”kavlar upp ärmarna” och bidrar till att lösa de utmaningar som svenskt lantbruk brottas med. Vi vill att de målmedvetet och framåtsyftande arbetar för att självförsörjningsgraden ska öka och byråkratin inom jordbrukarstöden och landsbygds-programmet ska minska. Inte tvärtom, dvs. sjunkande självförsörjningsgrad och ökad byråkrati, som tyvärr varit fallet under lång tid.

Stockholm 20170103

Sven Lindgren, Förbundsordförande, Hushållningssällskapens förbund

Jesper Broberg, Förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund

 

Kontakt: 
Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund
Telefon: 070-229 98 78