Hushållningssällskapen blir sambo med KSLA

Det är nu klart att Hushållningssällskapens förbund kommer att flytta in hos KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien på Drottninggatan 95 B i Stockholm.

Hushållningssällskapens förbund har tecknat ett treårigt hyresavtal och inflyttning sker i början på oktober 2015. Tidigare har Hushållningssällskapens förbundskansli funnits i Gamla Stan.

– Det är två organisationer som redan idag har mycket utbyte och kontakt med varandra. Genom att sitta i samma hus kommer vi säkert också att hitta fler sätt att dra nytta av varandra med det gemensamma målet att öka konkurrenskraften inom de gröna näringarna, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör vid Hushållningssällskapens Förbund.

– En av akademiens första uppgifter vid starten 1813 var att se till att det bildades hushållningssällskap i alla de län där sådana inte fanns. Fram till dess att Hushållningssällskapens förbund bildades för drygt 65 år sedan hade akademien under många år överinseende över hushållningssällskapen. KSLA och Hushållningssällskapet delar alltså i flera avseenden en gemensam historia och nu blir det spännande att mer aktivt dela framtiden. Jag ser enbart fördelar med att hyra ut lokaler till Hushållningssällskapet, menar Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.

Kontakt

Hushållningssällskapet
Förbundsdirektör Jesper Broberg
Telefon 070 22 99 878
Epost jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

KSLA
Sekreterare och Vd Carl-Anders Helander
Telefon 0708-26 66 02
Epost carl-anders.helander@ksla.se