Hur kan vi öka lammöverlevnaden?

Hushållningssällskapet har fått möjligheten att grundligt undersöka lammöverlevnaden kring just lamningen och komma med förslag på åtgärder på hur fler lamm kan överleva.

Skillnaderna är stora mellan olika gårdar, snittet är på 5% men det finns också gårdar som drabbas av uppemot 19%. Det går inte alltid att koppla ihop dödligheten med någon speciell orsak trots att veterinärer och agronomer är inkopplade. Därför behövs ett nytt sätt att hitta orsaken och därmed en lösning.

Birgit Fag, lammrådgivare vid Hushållningssällskapet driver projektet Ökad Lammöverlevnad. Det inleds med workshoppar på olika ställen i Sverige där lammproducenternas erfarenheter är den viktigaste delen. De sammanlagda erfarenheterna utgör underlag för ett stormöte dit lammuppfödarna, rådgivare, veterinärer och andra intresserade bjuds in. Resultatet av detta vet vi förstås ännu inte men troligen kan det leda till att vi bjuder in utländsk expertis för att ytterligare hitta lösningar till hur vi kan öka lammöverlevnaden.

Är du lammuppfödare med minst 25 tackor och med mer än 5 % döda lamm i samband med lamningen? Då är du välkomna att anmäla ditt intresse för att delta! Vi har bara plats för 50 uppfödare så vänta inte med din anmälan.

Kontakt:
Birgit Fag
Telefon: 0708-29 05 45
eller via E-post: 

Projektet delfinansieras av landsbygdsprogrammet