Hur kunde det gå så fel?

Varför behövdes så mycket kväve för rätt kvalitet av vete och korn säsongen 2015? Allt sammanföll, förklarar Gunnel Hansson, HIR Skåne, på kursen Smart Växtnäring.