Organisation

Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningssällskap. De lokala Hushållningssällskapen väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Ledningsgrupp

Tf VD HS Konsult
Ylva Azcarate
021-17 77 21, 073-039 14 25
ylva.azcarate@hushallningssallskapet.se

Affärsområdeschef
Anders Ericsson
021-17 77 22, 070-562 02 71
anders.ericsson@hushallningssallskapet.se

Styrelse HS Konsult AB

Ordförande
Per Sandberg
070-546 50 03
per@torphalla.se

Vice ordförande
Elisabeth Rooth Eriksson
070-347 18 11
rooth.eriksson@gmail.com

Ledamöter
Lennart Brolin
070-398 03 52
brolin.lennart@telia.com

Katarina Eningsjö
070-296 54 10
katarina@rotbrunna.se

Henrik Wallenberg
070-741 64 93
henrik.wallenberg@hotmail.com

Johan Wellander
070-329 17 80
johwel22@gmail.com