Organisation – HS Juridik AB

Alla landets 15 hushållningssällskap står bakom Hushållningssällskapet Juridik AB genom HS Hushållningssällskapet Service AB’s ägande av 24% av bolaget.

Styrelse

Sidan är under produktion.