Om oss – HS Juridik AB

Juristerna på Hushållningssällskapet Juridik AB är specialiserade på juridik inom skogs- och lantbruksföretagande. Alla landets 15 hushållningssällskap står bakom Hushållningssällskapet Juridik AB och kan på så sätt garantera enkel tillgång till juridisk kompetens i alla delar av den gröna näringen – från norr till söder.

Vanliga återkommande uppdrag finns inom områden som bl.a:

  • generationsskifte
  • arrende och hyra
  • fastighetsrätt
  • affärsjuridik
  • familjerätt
  • boutredningar
  • arvsskiften
  • processrätt
  • förvaltningsrätt