HS Certifiering breddar ägandet

Hushållningssällskapet Skåne går in som ägare i HS Certifiering AB när bolaget breddar ägandet. Det skånska Hushållningssällskapet äger därmed drygt 5 procent av certifieringsbolaget.

Att bli delägare är ett strategiskt beslut för Hushållningssällskapet Skåne. Det visar att det skånska sällskapet tror på en bra framtid för certifieringsbolaget.

– Vi är nu med i ett nationellt sammanhang när dotterbolaget HS Certifiering ägs av fler hushållningssällskap. I ett breddat ägande tillför vi ett skånskt perspektiv och vi kan erbjuda skånska odlare och andra livsmedelsproducenter ytterligare en attraktiv tjänst, säger Sven Fajersson, vd Hushållningssällskapet Skåne.

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är huvudägare i HS Certifiering. Hushållningssällskapen i Östergötland, Jämtland och Norrbotten-Västerbotten är också delägare.

– Det är glädjande att vi nu kan agera kraftfullt i hela landet, från söder till norr, säger Mats Halling, styrelseordförande HS Certifiering.

HS Certifiering verkar för stärkt konkurrenskraft inom svensk livsmedelsnäring med certifieringstjänster både nationellt och för export.

HS Certifiering är ett ackrediterat certifieringsföretag med lång erfarenhet av livsmedelsrevisioner, certifiering och utbildning. Bolaget arbetar för hela livsmedelskedjan från primärproduktion till förädling, butik, restaurang, storhushåll och export. HS Certifiering har kontor över hela landet inklusive Stockholm, Göteborg, Skåne och omsätter ca 14 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Mats Halling
Styrelseordförande, och Vd Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Telefon: 070-5491069

Sven Fajersson
Vd Hushållningssällskapet Skåne
Telefon: 010-476 20 01