Hopp om miljövänligare drivmedel

Utvecklingen av förnybara bränslen sker i en större takt än man kan tro. I en ny rapport av Per-Ove Persson på Hushållningssällskapet Skaraborg kan man nu läsa om hur förnybara drivmedel utvecklas globalt. Stora länder/marknader som exempelvis Kina och USA ligger långt framme.

rapstraktor_logarden

Hushållningssällskapet Skaraborgs traktor med Elsbettmotor som drivs med rå kallpressad rapsolja. Luktar korvkiosk!

Kina satsar på produktion av metanol från koldioxidutsläpp och är världens största producent och konsument av DME, di-metyl-eter. Tillverkare och universitet genomför gemensamma test med DME som drivmedel i mindre, 6-liters dieselmotorer. Sedan tidigare har man bussar med DME som bränsle.

I USA kan man få skattereduktion för köp av eller konvertering till fordon med miljövänliga alternativa drivmedel, från 5000 -20000 dollar per fordon, (ca 41 000 – 168 000 kr). Amerikanska energidepartementet har initierat ett nätverk, Clean Cities, för samarbete i syfte att utveckla fordon för och användning av alternativa och miljövänliga drivmedel.

Författare
Per-Ove Persson (som själv körde en Ford Mercury på M85, i USA 1978).
Hushållningssällskapet Skaraborg
0511-248 60
per-ove.persson@hushallningssallskapet.se