Holländsk affärsrådgivning till krisande mjölkföretag

Avveckla, utveckla eller fortsätta som förut? Svensk mjölkproduktion pressas av dålig lönsamhet till följd av bland annat ogynnsamt kostnadsläge och en tuff internationell konkurrens. Behovet av affärsrådgivning är stort i många företag.

Sedan början på oktober är Hetty Kuiper Smeenk anställd som ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Väst. Hetty är holländsk lantbruksekonom med erfarenhet från såväl från bank som lantbruksindustri i Holland. Sedan år 2006 driver familjen mjölkproduktion på Tingvalls gård i Bohuslänska Bullarebygden.

Hettys ekonomikunskaper i kombination med ett holländskt affärstänk samt egna erfarenheter av en tuff verklighet inom svensk mjölkproduktion är en möjlighet för Hushållningssällskapets rådgivningskunder.

– Det är positivt att Hushållningssällskapet kan erbjuda våra kunder influenser och kunskap från andra framgångsrika lantbruksnationer. Det skapar möjligheter att utveckla svenska lantbruksföretag ytterligare säger Martin Niklasson, rådgivningschef vid Hushållningssällskapet Väst

Som ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet Väst kommer Hetty att arbeta med affärsrådgivning, strategisk planering och affärscoachning. Idag är det inte minst viktigt att ha banken på sin sida och med sina erfarenheter från Holländska bankvärlden vet Hetty hur man bäst når dit.

Hushållningssällskapet har idag drygt 40 ekonomirådgivare runt om i landet som erbjuder oberoende ekonomirådgivning till lantbruksföretag. Hushållnings-sällskapets ekonomer är experter på landsbygdsföretag och de gröna näringarna. De kan hjälpa till med allt från strategisk rådgivning till löpande redovisningen. Med ett stort antal specialister inom olika ämnesområden kan vi på Hushållningssällskapen erbjuda en bred och kompetent helhetsrådgivning.

– Hetty är ett mycket bra tillskott i vårt rikstäckande team med professionella ekonomirådgivare. Hennes kunskaper och erfarenheter från lantbrukslandet Holland ger oss en ny dimension och stärker teamet ytterligare. Aktuellt just nu är t.ex. att fokusera på mjölkföretagens lönsamhet menar Caroline Ivarsson, nationellt ämnesansvarig för Hushållningssällskapens ekonomirådgivare.

Mer kontakt:

Hetty Kuiper-Smeenk, ekonomirådgivare hos Hushållningssällskapet Väst. Telefon 0521-725531

Martin Niklasson, rådgivningschef hos Hushållningssällskapet Väst. Telefon 0521-72 55 22

Monica Andersson Skall, Vd Hushållningssällskapet Väst. Telefon 0521-72 55 01

Caroline Ivarsson, HIR Skåne, ämnesansvarig för Hushållningssällskapets ekonomirådgivare. Telefon 070-894 53 82.