Hökensås Sportfiske 60 år – experimentet som lyckades

För 60 år sedan fick metallarbetaren Åke Sandberg en lysande idé att plantera ut fångstfärdig regnbåge i några sjöar på Hökensås. Idag är området omtalat över hela Europa för sin vackra natur och sitt makalösa fiske.

Området Hökensås är en cirka 10 mil lång urbergsrygg utmed Vätterns västra strand. Här har inlandsisen format ett vilt och dramatiskt landskap. Ändmoräner, rullstensåsar och mängder av sand ger området en unik karaktär av djupa tallskogar av närmast norrländsk modell. I detta också en mängd klara småsjöar mycket lämpade för att sätta ut fisk i.

Allting startade för 60 år sedan tack vare en man vid namn Åke Sandberg. Åke var en man med ett brinnande intresse för sportfiske och som hade god lokal kännedom om Hökensås med alla dess sjöar. Efter att ha läst artiklar om sportfisket i USA föddes en idé om att sätta ut ädelfisk i några av sjöarna. Sandberg tog kontakt med Källefalls fiskodling utanför Tidaholm, som sedan 1906 odlat fisk för konsumtion och bad om lov att få meta upp rymlingar i bäckarna i dess anslutning. Sandberg får upp både öring, regnbåge och bäckröding som han i omgångar sätter ut i en av sjöarna på Hökensås.

Fisken visade på enorm tillväxt och efter ett par år var återfångsten imponerande. Då sportfiskeintresset var på uppsving i Sverige, samtidigt som en tredje semestervecka infördes, föddes idén om att utöka projektet och anlägga ett sportfiskeområde. Nu når ryktet om projektet Hushållningssällskapet i Skara och direktör Martin Hallerfors nappar direkt och är villig att satsa i projektet. 1957 arrenderar Hushållningssällskapet fiskerätten av Häradsallmänningen som äger sjöarna i området, Sandberg görs till fiskmästare för Hökensås och redan samma år säljs nära 2 000 fiskekort. Ett par år senare tar Hushållningssällskapet över fiskodlingen på Källefall och ställer om produktionen från matfisk till sättfisk. Hökensås Sportfiske är nu etablerat som fungerande put and take-område.

 

En bit i på 60-talet arrangeras det kurser i flugfiske, vilket var unikt på grund av att flugfiskare innan dess mest hållit till i strömmande vatten. Detta hamnar i ett flertal artiklar i rätt tidningar och i fiskekretsar växer Hökensås popularitet enormt. 1967 säljs över 7 000 fiskekort. När Sandberg på 1980-talet går i pension anställs istället Kurt Wendt, tidigare fiskeriintendent och havsöringsexpert från Sportfiskarna. När Kurt 1987 får dit den folkkäre Bengt Öste och SVT sänder det populära tv-programmet ”Visst nappar det” slår Hökensås det året sitt rekord med över 35 000 sålda fiskekort, ett rekord som gäller än idag. I den här vevan utvecklas Hökensås till att bli ett mer affärsmässigt företag och utöver kortfiske riktar man sig nu även till företag. Man inför nyheten ”hyrsjöar”. Nu kan man hyra en hel sjö inkluderande både spön, guidning och mat. Kursverksamheten växer också, varav särskilt flugfiskekurserna är populära. I Baltak kan man fiska i strömmande vatten.

 

Hökensås Sportfiske är ett aktiebolag och är ett helägt dotterbolag till Hushållningssällskapet Skaraborg. Här finns den nu unika Källefallsregnbågen, vilken är en egen avelslinje där målsättningen är att få en slank, muskulär och frisk fisk för fisketurism. Totalt odlas 90 ton sättfisk per år varav hälften går ut i de egna sjöarna. Resten säljs till andra fiskeområden i Sverige. Man säljer cirka 30 000 fiskekort och har 200 företagsuthyrningar per år. Här finns camping och fiskeshop och bolaget har totalt 10 helårstjänster.

Tack vare engagemang och stort fiske- och naturintresserade förvaltades Hökensås naturliga förutsättningar till att skapa ett fiskeområde helt unikt i sitt slag.

Hemsida: www.hokensas.se/