Höga betyg för Hushållningssällskapets ekonomirådgivning

Hushållningssällskapets ekonomirådgivning får höga betyg när det kommer till service och kvalitet visar en färsk NKI-undersökning.

Det är Enkätfabriken som genomfört en kundundersökning riktad till kunder som anlitar Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten för ekonomisk rådgivning. Undersökningen visar att Hushållningssällskapets nöjd-kund-index ligger på hela 4,4 på en femgradig skala.

Syftet med undersökningen var att skapa en bild av kundernas nöjdhet samt att ge underlag om vilka faktorer som har störst påverkan på deras övergripande nöjdhet.

89 % av de tillfrågade kunderna ger de två högsta betygen vad det gäller service och kvalitet på tjänsterna som tillhandahålls.

– Det är glädjande att vi har ett sådant förtroende men det triggar oss också att utvecklas ännu mer. En av framtidens utmaningar är att visa våra kunder på den månfald av tjänster som vi kan bidra med. Det kan exempelvis vara hjälp med lönetjänster, fördjupad ekonomisk rådgivning, investeringskalkyler eller skogliga, säger Mikael Kivijärvi, vice VD.

– Vi är så mycket mer än en traditionell bokföringsfirma vilket också framgår i vårt varumärkslöfte ”Kunskap för landets framtid” avslutar Mikael Kivijärvi.

Vill du bli en av våra nöjda kunder? Sök på våra ekonomirådgivare nedan!

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer över telefon. Intervjuerna genomfördes under januari 2015 av Enkätfabrikens intervjuteam. Totalt ringdes 113 personer upp, varav 56 personer deltog i hela undersökningen, det innebär en svarsfrekvensen om 50 procent.