Hög i tak då sveriges livsmedelsberedskap diskuterades!

Det var högt i tak med många kloka och konstruktiva frågor som ställdes under de kunskapsseminarium kring Sveriges livsmedelsberedskap som Hushållningssällskapet stod värd för.

Ett 50 tal personer hade samlats på Skånska Bjärsjölagård för att diskutera vad som händer om maten tar slut. Syftet med seminariet var att öka kunskapsnivån och diskutera vad som kan och behöver göras för att säkra att det finns livsmedel i händelse av externa störningar.

Sverige skulle klara sin livsmedelsförsörjning i 2-3 dagar i händelse av kris där importen slås ut. knappt 50 % av den mat vi äter produceras i Sverige trots att vi mycket väl skulle kunna ha en högre självförsörjningsgrad.

Kunskapsseminariet hölls genom panelsamtal där fler myndigheter och organisationer var representerade. Therese Frisell sakkunnig livsmedelsförsörjning, Livsmedelsverket var en av paneldeltagarna och menade att det individuella ansvaret måste bli bättre och att hushållen själva bör ha ett beredskapslager för att klara en eventuell kris. Sven Lindgren, ordförande i civilförsvarsförbundet menade att Sverige bör göra likt Finland där staten har beredskapscentraler och genom avtal med privata stora aktörer och 500 lantbrukare ska trygga livsmedelsförsörjningen under både kort och lång sikt.

En lösning för att öka Sveriges livsmedelsproduktion och framförallt ökad lönsamhet krävs att kommuner och offentlig sektor upphandlar mer svenskt, något som Annicki Oscarsson var inne på.

Seminariet livesändes och går att se i efterhand här!

Paneldeltagare

Therese Frisell sakkunnig livsmedelsförsörjning, Livsmedelsverket
Annicki Oscarsson kommunalråd, Ödeshög
Marcus H. Borgström lantbruksråd och agronom, Helsingfors
Sven Lindgren förbundsordförande, Hushållningssällskapens förbund
Anders Rolfsson ledamot, LRF Skåne
My Sellberg doktorand, Stockholm Resilience Centre