Hjälp till att inventera insektsskadorna i höstraps!

Angreppen av blygrå rapsvivel och skidgallmygga har varit omfattande under de två senaste åren i höstraps i Skåne. För att få en bra uppfattning om skadornas omfattning i år genomför Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp och HIR Skåne en enkätundersökning. Hjälp oss genom att delta i enkäten!

Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp, Anders Adholm och Ida Lindell vid HIR Skåne förklarar varför vi behöver göra en enkätundersökning över insektsskadorna i höstrapsen.

Nu börjar angreppen synas

Nu börjar insektsskadorna synas i rapsfälten och vi behöver din hjälp för att för att öka kunskapen om bästa bekämpningsstrategin, säger Anders Adholm vid HIR Skåne. Nu gör vi en inventering av hur omfattande skadorna är i år.

Kunskapen om hur vi minska problemen med dessa insekter är idag begränsad och denna inventering är därför viktig för att öka kunskapen om angreppens storlek i olika områden och hur olika åtgärder har fungerat i praktiken, säger Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp.

Viktiga odlarerfarenheter

Det kluriga med insektsangreppen vi sett i rapsen de senaste åren är att det tar lång tid att lära sig hur vi ska hantera problematiken eftersom det är så många faktorer som verkar påverka hur allvarliga angreppen blir, säger Ida Lindell på HIR Skåne. Ofta är skadorna väldigt ojämna och trots att fält ligger väldigt nära varandra kan angreppsgraden och skadan variera mycket. Det innebär att det är omöjligt att i förväg veta var försöken ska läggas ut för att ge så mycket information som möjligt. Därför är det viktigt att samla in odlares erfarenheter för att som komplement till försöken snabbare kunna skapa sig en bild av hur vi effektivast hanterar problemet.

Välkommen att medverka via länken nedan!

Medverkan i inventeringen är helt konfidentiell varför vi uppmanar alla som odlar höstraps att medverka. Enkäten går även att svara på via surfplatta och smartphone. Svara på enkäten till den 15 juli.  Ha ett enskilt rapsfält i åtanke när du svarar på frågorna. Du kan svara på enkäten flera gånger för flera höstrapsfält.

Tack – din medverkan är viktig!

Till enkäten 

 

Frågor? Kontakta gärna Anders Adholm, HIR Skåne, 0708-161017 eller Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp, 0705-124635

 

Skadeläge: Små skador av blygrå rapsvivlar/skidgallmyggor

Skadeläget.:Mycket stora skador