Historisk lanthushållningslitteratur från Västerbotten digitaliserad

Nu kan du göra en djupdykning i Västerbottens lantbruks- och landsbygdshistoria. Umeå universitetsbibliotek har digitaliserat Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar för åren 1866-1878 och 1890-1940.

Bild från Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek

Här finns protokoll, redogörelser över väderlek och årsväxt, beskrivningar över olika åtgärder som runt om i länet vidtagits av sällskapet, uppräkningar av priser som har utdelats, tjänsteberättelser av olika slag, bland annat länsagronomens, länsmejeristens och länsträdgårdsmästarens, m.m.

Ämnet i handlingarna är jordbruksrelaterat, men inom detta ryms även sådant som rör de många och viktiga binäringarna, som till exempel linodling, osttillverkning, trädgårdsskötsel och djuravel. Det statistiska materialet är rikligt, skriver Umeå universitetsbibliotek på sin hemsida.

Texterna är tillgängliga som sökbara pdf-filer (OCR). Därmed är det möjligt att enkelt och snabbt söka i det stora materialet på till exempel personnamn, ortsnamn och enskilda företeelser. Alla filer är fritt nedladdningsbara. Läs mer på Forskningsarkivet Umeå universitetsbiblioteks hemsida.