Organisation

HIR, som står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning, startade i Skåne 1979 när den förste HIR-rådgivaren anställdes. 30 år senare, den 1 januari 2010, bildade HIR ett eget bolag för rådgivningsverksamheten med start i tidigare Malmöhus län.

I samband med att Skånes båda hushållningssällskap slogs ihop till Hushållningssällskapet Skåne samlades alla Skånes lantbruksrådgivare i rådgivningsbolaget. Bolaget fick sitt nuvarande namn, HIR Skåne AB, den 1 januari 2015 och är det första delvis personalägda bolaget inom Hushållningssällskapet Skåne. Huvudägare i bolaget är Hushållningssällskapet Skåne och medarbetarna kan äga upp till 40% av aktierna i HIR Skåne AB. HIR Skåne driver även facktidningen Arvensis, en tidskrift för professionella lantbrukare.