HIR Skånes styrelse

Ordförande – Göran Brynell

Bengt L Andersson

Henrik Jönsson

Karolina Aldén

Johan Yngwe

Anna Starck

Kerstin Andersson

 

VD är Pär Martinsson.