Helgesbo lever i nya lokaler i Ingelstorp

Ryktet om min död är betydligt överdrivet. Det skrev Mark Twain i slutet av 1800-talet och samma ord skulle kunna illustrera det första spadtag till nya byggnader vid Ingelstorpsgymnasiet som togs idag.

– Gemene man verkar tro att verksamheten vid Helgesbo har upphört. Inget kunde vara mer fel utan verksamheten finns kvar och satsningen på nya lokaler här i Ingelstorp är ett tydligt bevis för detta, sa kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) i sitt tal vid första spadtaget.

Under lördagen bjöd Hushållningssällskapet in till evenemanget ”Grön Lördag” och öppet hus på Ingelstorp. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) fanns på plats för att ta ett första spadtag för Hushållningssällskapets nya SkogsCentrum.

Här kommer all skoglig utbildning att bedrivas. Detta blir Hushållningssällskapets arena för olika intressenter inom den skogliga sfären såsom skogsägarkunder, gymnasieelever och arbetsmarknadsstuderande, menar Gunvor Thörnblad, affärsutvecklingschef på Hushållningssällskapet.

Skogsbranschen är en viktig gren ur svenskt och inte minst regionalt perspektiv. Hushållningssällskapet har beslutat att satsa vidare så att regionen även framöver kommer att ha en grundläggande gymnasieutbildning men också utbildning för vuxna såsom arbetsmarknadsutbildningar och fortbildning för våra kunder, säger Hushållningssällskapets VD Mats Halling.

Flytten från Helgesbo till Ingelstorp har pågått under en tid och det är en medveten satsning av ägarna Hushållningssällskapet. Men att Helgesbo skulle vara nerlagt? Nej, det stämmer inte alls.
– Skogskurserna finns ännu så länge kvar i Helgesbo men internatet är flyttat till Ingelstorpgymnasiet. Att bo på Ingelstorps internat innebär fler kompisar med olika intressen och med närhet till Kalmar ökar också utbudet av fritidsaktiviteter,.
– Skolorna var för sig är unika med väldigt bra verksamhet och spets. Det är de gemensamma delarna som slås samman. Helgesbogymnasiet och Ingelstorpgymnasiet blir helt enkelt bättre tillsammans, berättar rektor Tova Johansson.

Verksamheten vid Ingelstorp genomgår en ganska stor förändring. Förutom flytten av skogsutbildningen så utvecklas verksamheten med arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsförmedlingen blir en allt viktigare kund till skolan.
– Den näringsgren som skolan utbildar för behöver välutbildad arbetskraft. Vi har människor som vill och behöver komma ut i arbete. Genom vårt samarbete ger vi människor en chans till utbildning som i förlängningen ger arbete, resonerar Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Och på kommunen är man positiva till utvecklingen och det som sker på skolan.
– Det är mycket viktigt det som sker här ute på Ingelstorp. Förutom den personliga vinningen och de uppenbara samhällsvinsterna med att folk kommer i sysselsättning så har vi en grön näring som behöver ny och välutbildad arbetskraft. Det som är bra för den enskilda individen, är bra för skolan, är bra för näringslivet, är bra för kommunen. Win-win när den är som bäst, avslutar Johan Persson (S).

För mer information kontakta:
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, tel. 0480-450021, 0703-744 303
Gunvor Thörnblad, affärsutvecklingschef Hushållningssällskapet, tel. 0480-156 70, 0768-791 529
Mats Halling, VD Hushållningssällskapet, tel. 0480-156 70, 070-549 10 69
Tova Johansson, rektor Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor, tel. 0480-36 48 00, 0766-415 801
Hans Fritz, arbetsförmedlingschef Kalmar, tel. 010-486 32 27, vx 0771-60 00 00