Helena prisades för företagsutveckling

Helena Zimmer, projektkoordinator på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har fått pris för sitt arbete med att utveckla landsbygdsföretagandet i regionen. Priset delades ut på Hushållningssällskapens nationella personalkonferens i Uppsala där över 500 medarbetare från hela landet samlats.

Utmärkelsen går till medarbetare som på något vis bidragit till ökad lönsamhet hos Hushållningssällskapens kunder. Motiveringen lyder: ”Helena Zimmer har genom omvärldsbevakning, ett långsiktigt nätverksbyggande och gedigen nationell och internationell projekterfarenhet bidragit till att Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten utvecklat landsbygdsföretagandet i norra Sverige och hos de partners som vi samverkar med.”

– Jag är oerhört förvånad, glad och stolt. Hushållningssällskapen över hela landet finns i ett så bra sammanhang för utveckling av landsbygdens företag, vilket var anledningen att jag sökte mig till hit för snart 15 år sedan. Från dag ett har jag också varit djup imponerad av mina kollegors breda och djupa kunskaper inom så många områden. Det är lätt att driva utveckling på landsbygden och sätta ihop projekt när det finns så mycket kunskap och erfarenhet att bygga på och inspireras av säger Helena Zimmer.