Hela Sverige Blommar – Halland

Vill du vara med och få hela Halland att blomma och gynna pollinerare som humlor och bin? I fjol påbörjades projektet Hela Sverige Blommar i Halland och vi kan nu glatt meddela att HK Scan, Visit Halland och Länsstyrelsen i Hallands län finansierar en utökning av projektet under 2022 med samordning från Hushållningssällskapet Halland.

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Hushållningssällskap, lantbrukare och sponsorer från näringsliv och myndigheter. Projektet syftar till att få ut mer blommande fältkanter i åkerlandskapet genom samverkan. Under 2021 såddes det ca 700 ha blommande fältkanter hos ca 700 lantbrukare (varav ca 40 i Halland) med finansiering från totalt 40 sponsorer. Projektet uppmärksammades brett i nationell och lokal media runt om i landet. 2022 är målet att så 1000 hektar blommor i åkerlandskapet, och för att lyckas med det behöver vi er lantbrukare! I Halland gör ekonomisk sponsring från HK Scan, Visit Halland och Länsstyrelsen det möjligt att driva projektet, vilket är fantastiskt roligt!

Som deltagande lantbrukare i projektet får du kostnadsfritt blomsterfröer, 10 kg, för sådd på 0,5 ha. Du sår sedan blomsterblandningen på din åkermark längsmed fältkant eller på bitar som ska trädas. Det kommer finnas två fröblandningar för dig som lantbrukare att välja på, en ettårig och en flerårig blandning. Fröerna etableras likt en vallgröda på 1-2 cm djup. Den fleråriga blandningen blommar i ca tre år och ska med fördel putsas när första årets blommor blommat ut. Blomsterblandningarna är godkända att använda som förgröningsstöd i EU-ansökan, prata med en av våra EU-rådgivare så får du hjälp.

Ettårig blandning: Bovete, honungsört, blodklöver, solros, doftklöver.

Flerårig blandning: Bovete, honungsört, rödklöver, vitklöver, kärringtand, sötväppling, kummin.

Fröerna kommer kunna hämtas under utlämningsdagar på Agrocenter i Falkenberg eller på Lilla Böslid i Halmstad under våren. För att synliggöra initiativet mot förbipasserande och allmänhet finns det möjlighet att få tilldelat en ”Hela Sverige Blommar”- projektskylt att sätta upp i sin fältkant. Under juni/juli planerar vi att genomföra en fältdag där alla medverkande och sponsorer i Halland ska kunna träffas kring projektet och lära sig mer om mångfaldsinsatser i odlingslandskapet.

Anmälan

För att anmäla dig till Hela Halland Blommar, kontakta Sofie Pålsson, växtodlingsrådgivare, via epost: sofie.palsson@hushallningssallskapet.se. Ange ”Hela Halland Blommar” som ämne. Gårdar som odlar mer än 10 ha åker är prioriterade i projektet.

Har du mark som går längsmed Kattegattleden eller längs E6:an som är väl synligt? Vi letar specifikt efter platser längs cykelleden och E6:an som är synlig och där vi kan sätta upp en skylt så att projektet och initiativet syns för allmänheten.