Hela Östergötland Blommar

Nu har det såtts blommor i Östergötland inom Hela Sverige Blommar-kampanjen!
Ekipagen har varierat i både ålder och storlek när lantbrukare har varit ute och sått blommande trädor i Hushållningssällskapets projekt #helasverigeblommar, och hos vissa har till och med de första små blommorna börjat titta upp!
Tack till företag och organisationer som har sponsrat med utsäde i projektet i Östergötland!
  • Energifabriken
  • Yara AB
  • Väderstad AB
  • Gullviks
  • ADAMA Sverige
  • Länsstyrelsen Östergötland