Hästnäringen i Halland 2025 – möjligheter och utmaningar för hästnäringen i mötet med framtiden!

HästHalland bjuder in företagare inom hästnäringen och företrädare för
organisationer i hästsektorn till dialog och workshop på temat: Hästnäringen i Halland 2025 – möjligheter och utmaningar för hästnäringen i mötet med framtiden!

Trendspanare Bengt Wahlström från Företag & Framtid (www.trender.net) medverkar under rubriken: Hästnäringen i den nya verkligheten och Margareta Ivarsson (www.margaretaivarsson.se) guidar oss genom dagens processer för maximalt utbyte!

Målet med dagen är att ha en klar bild av vilka behov näringen har för att gå mot en framgångsrik och hållbar framtid och vad som behöver göras fram till 2025 för att tillgodose dessa behov.
Hushållningssällskapet Halland kommer genom HästHalland att arbeta vidare med resultaten på olika sätt, nationellt, regionalt, lokalt, på företagsnivå och i organisationerna.

Tid: 4 december 2015 klockan 10.00 (fika från 09.30) till 15.00

Plats: Folkets hus i Varberg, Magasinsgatan 17, Varberg
Anmäl dig senast 24/11 till Elisabeth Falkhaven, elisabeth.falkhaven@hushallningssallskapet.se

Här hittar du hela programmet för dagen!

Bilaga till inbjudan 4 dec 2015 – mer om Bengt Wahlström