Hästgödsel – en resurs!

En ny broschyr har tagits fram av Hushållningssällskapet, Maskinringen, SP och Boråsregionen inom projektet "Hästgödsel i kretslopp - Sjuhärad".

Projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” ska under 2015 skapa en modell där stallägare och lantbrukare i Sjuhärad samverkar kring användandet av hästgödsel. Vi bidrar till ökat kretslopp genom att hästgödseln används och sprids på åkrarna.

Här hittar du mer information om projektet.