Här prisas årets landsbygdsinsatser i Norr- och Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har delat ut priser för årets landsbygdsinsatser. Priserna är ett viktigt och traditionsrikt led i verksamheten - i över 200 år har man uppmärksammat duktiga företagar- och landsbygdsgärningar. Prissumman för respektive pris är 10 000 kr.

Norrbottens Landshövding, tillika ordförande i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Lotta Finstorp, delar ut priserna i en ceremoni i samband med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens årsmöte.

Priserna som delades ut var årets landsbygdsföretagare, årets lantbruksföretagare, årets ungdomsföretagare och Ragnar Lassinanttis Kulturpris. Dessutom delades Kungliga skogs- och lantbruksakademiens belöning ur stiftelsen A.W Bergstens donation ut till Grönsaksbonden Strycksele, på rekommendation av Hushållningssällskapet.

På bilden från vänster: Årets lantbruksföretagare Nils-Olof Rehnman, Blomfeltsgården i Ale, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens ordförande Lotta Finslturtorp, mottagare av Ragnar Lassinanttis Kupris Helena Renström från Svenska Bastuakademien i Kukkola samt Årets ungdomsföretagare Emma Wåhlstedt och Freddy Holmgren, Wild River, Mårdseleforsen, Vindeln.

Grönsaksbonden Strycksele, mottagare av belöning ur Stiftelsen A.W Bergstens donation samt Årets landsbygdsföretagare Anders Skum – Fjällvilt AB, Ammarnäs meddelade förhinder och kunde inte medverka vid prisutdelningen.

Läs mer om alla pristagarna nedan.

 

Årets lantbruksföretagare
Nils-Olof & Liselott Rehnman, Blomfeltsgården, Ale.
Blomfeltsgården är en KRAV-gård som drivs av Nils-Olof och Liselotte Rehnman. Nils-Olof är nionde generationen Rehnman som brukar marken på Blomfeltsgården. 1990 tog han över driften från sin pappa. Gården var tidigt ute med att bygga om mjölkstallarna till lösdrift (där korna går fritt istället för att stå uppbundna). Redan 1965 stod den nya ladugården klar. 1988 brann dock ladugården ner till grunden, och året därpå stod dagens ladugård klar. 2001 ställdes produktionen om till ekologiskt, och 2003 bytte man till mjölkning med robot. Mjölken levereras till Norrmejerier inne i Luleå. I snitt blir det 1200 liter om dagen, eller ca 450 ton om året. Kött från gården säljs i mån av tillgång till privatpersoner. Blomfeltsgården låter Norrbottensgårdens slakteri i Luleå slakta, stycka och packa åt dem. De har byggt ut ladugården för att få mer plats för ungdjur och sinkor. Den delen stod färdig våren 2017.

Motivering: För sina insatser att med starkt engagemang och tydliga framtidsvisioner driva och utveckla ett välskött och modernt lantbruk tilldelas Blomfeltsgården Hushållningssällskapets pris som Årets Lantbruksföretagare i Norrbotten-Västerbotten.

 

Årets landsbygdsföretagare
Anders Skum – Fjällvilt AB, Ammarnäs.
Fjällvilt producerar och förädlar egna produkter av ren, älg och vildfångad fjällfisk i helt nybyggda lokaler i Ammarnäs. I första hand användes kött från våra egna renar som är fritt betande i naturen samt älgar och fisk från Ammarnäsområdet. Familjen Skum har jobbat och livnärt sig på renskötsel sedan många generationer tillbaka i tiden. Detta gör att de har ovärderliga kunskaper om renar, natur och gamla traditioner där det, för att överleva, självklart alltid varit viktigt att tillverka smakrika och livmedelssäkra produkter av högsta kvalité.

Motivering: För sina insatser att genom driftighet, kreativitet och innovationsförmåga utveckla ett förtjänstfullt landsbygdsföretag tilldelas Fjällvilt AB Hushållningssällskapets pris som Årets Landsbygdsföretagare i Norrbotten-Västerbotten.

 

Årets ungdomsföretagare
Freddy Holmgren & Emma Wåhlstedt, Wild River, Mårdseleforsen, Vindeln.
Freddy och Emma driver sommarrestaurangen Wild River vid Mårdseleforsen sedan 2018 och sedan dess har restaurangen varit ett väldigt populärt besöksmål. De har ett värdefullt kontaktnät med lokala producenter vars produkter lyfts på menyn, många av råvarorna kommer från länet och menyn anpassas efter säsongens och producenternas utbud. Maten de lagar är av högsta kvalitet – här får gästens smaklökar upptäcka nya spännande kombinationer med de lokala råvarorna i centrum. Dessutom är bemötandet och servicen högkvalitativ, man känner sig väldigt välkommen. Det är några av många anledningar till att getts betyget ”Mycket god klass” i White guide. Vill man äta på Wild River gäller det dock att vara ute i god tid – platserna bokas upp snabbt!

Motivering: För sina insatser att med stort engagemang och nytänkande utveckla sitt landsbygdsföretag är Wild River föredömen för andra unga människor på landsbygden och tilldelas därför Hushållningssällskapets pris som Årets Ungdomsföretagare i Norrbotten-Västerbotten.

 

Ragnar Lassinanttis Kulturpris
Svenska Bastuakademien i Kukkola
I likhet med många andra företeelser i vår värld kan även bastun och dess kultur betraktas och skådas ur många och varierande synvinklar. Den som ännu inte har trängt in i den omfattande bastukulturen kanske betraktar bastun som ett litet rum med träväggar och med en olidlig hetta. Den filosofiskt lagde bastuälskaren betraktar bastun som ett nära och omedelbart möte med de fyra grundelementen, jord, eld, luft och vatten.

Motivering: För sina insatser att främja och vårda det norrbottniska kulturarvet tilldelas Svenska Bastuakademien i Kukkola Ragnar Lassinanttis kulturpris.

Ragnar Lassinanttis fond instiftades av Hushållningssällskapet 1975 för främjande av föredömliga insatser inom kultur och näringsliv i Norrbotten och Nordkalotten. Ragnar Lassinantti var ordförande i Hushållningssällskapet under åren 1967-1984.

 

Stiftelsen A.W Bergstens donation
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten föreslår som mottagare av belöning:
Grönsaksbonden Strycksele
Företaget Grönsaksbonden Strycksele med ägarna Julia Dahrendorf och Philipp Stawarz, driver småskalig grönsaksodling. Verksamheten är finns inom Vindelns kommun i Västerbottens inland.
Med stort engagemang och brinnande intresse för odling har dessa unga lantbrukare på några år utvecklat sin husbehovsodling till ett välkänt varumärke som erbjuder färska, lokalodlade grönsaker till kunderna i Västerbotten. Genom ett gediget arbete med sina försäljningskanaler och kundrelationer har man lyckas nå marknaden och möte den stora efterfrågan på lokalproducerad mat.

Hos Philipp och Julia finns modet att utveckla näringsverksamhet i glesbygd och visa på den potential som finns för trädgårdsnäringen i Västerbotten, trots ett ofta utmanande klimat. Grönsaksbonden är genom sin verksamhet är en förebild som bidrar till lokal livsmedelsproduktion i linje med den regionala livsmedelsstrategin.

Fotnot: Grönsaksbonden Strycksele, mottagare av belöning ur Stiftelsen A.W Bergstens donation samt Årets landsbygdsföretagare
Anders och Pia Skum – Fjällvilt AB, Ammarnäs meddelade förhinder och kunde inte medverka vid prisutdelningen.