Har du problem med renkavle?

Agera i god tid med rätt åtgärd! Med rätt verktyg och strategi är det möjligt att minska renkavle-trycket effektivt. Välkommen på kurs den 17 eller 18 november.