Hantverkare och livsmedelsproducenter sökes till marknad

Ifjol kom över 200 personer till Sörmjöle bygdegård när Umeå södra hushållningsgille inbjöd till hantverksmässa. Hantverkare, både unga och lite äldre erbjöd varor i genomgående hög kvalitet. Nu söker man fler utställare till årets marknad.

sormjole

Gillet vänder sig till hantverkare som vill sälja sina alster och till producenter som säljer lokalproducerad mat och delikatesser.

Marknaden anordnas lördagen den 12 November kl 11.00 – 15.00 i Sörmjöle.

Kostnad/bord 150 kr. Medlem i Hushållningssällskapet 100 kr.

Anmälan/information: 073-092 68 40, 090-802 64.