Häng med på Fältvandring på Lilla Böslid den 6 juli!

Hushållningssällskapet Halland och Länsstyrelsen Hallands län bjuder in till fältvandring på Lilla Böslid onsdag 6 juli kl 13.00-15.30.

Det blir visning av växtodlingsförsök med sortprovning i potatis, höstsäd och vårsäd, utlakningsförsök och våtmarker med intelligenta skyddszoner, N-sensor och diskussion om årets kväveupptag.

Vi bjuder på eftermiddagsfika. Varmt Välkomna!

hallandwebb