Handlingar inför årets stämma finner du här

Inför kommande stämma i Hushållningssällskapet Östergötland finner du inbjudan och handlingar här.

Årets stämma äger rum via Zoom 26 april klockan 17.00.

I följande länkar finner du inbjudan samt årsredovisning för verksamhetsår 2020.

Inbjudan stämma Östergötland

HS årsredovisning 2020_Östergötland