Handeln på Stödrättsbörsen är igång

Hushållningssällskapet i Värmland är mäklare på stödrättsbörsen och vi kan hjälpa till med försäljning eller inköp av stödrätter. Vi ger bland annat råd om prissättning, hjälper till att fylla i blanketten samt bevakar stödrättsbörsen så att det blir en affär. Vill du ha hjälp med att köpa/sälja stödrätter kontakta:

Bengt Andréson, mobil 070-829 09 31, bengt.andreson@hushallningssallskapet.se

eller

Stig Emilsson, mobil 070-647 01 77, stig.emilsson@hushallningssallskapet.se

Stödrätter 2017 (pdf)