Handeln med stödrätter öppnar 4 feb.

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

Stödrättsbörsens mäklare hjälper dig så att din stödrättsaffär ska fungera så smidigt och effektivt som möjligt.

 • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
 • Upprättar köpehandlingar
 • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
 • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
 • Publicerar statistik över gjorda affärer
 • Garanterar att affären går igenom

Handeln kommer att ske på torsdagar från och med den 4 februari (beroende på efterfrågan). Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.

Varför handla med stödrätter?

 • Det kan vara aktuellt att handla med stödrätter om du ska arrendera till mark som du vill kunna söka gårdsstöd för.
 • Om du har för få eller för många stödrätter.
 • Att öka eller minska ditt eget gårdsstöd.

Statistik och mäklarkontakter publiceras på stödrättsbörsens hemsida

Tillvägagångsätt

 1. Fyll i budblanketten. Om du inte kan skriva ut blanketten kan vi skicka en med vanlig post. Om du är osäker på hur du ska fylla i kan du läsa i broschyren eller ringa undertecknad.
 2. Skicka in blanketten.

Här hittar du blanketterna

Ifylld blankett skickas till
Stödrättsbörsen
Gamlebygymnasiet
594 32 GAMLEBY

Kontakt

Vill du ha råd kring handel med stödrätter på stödrättsbörsen kontakta:

Monica Åkesson_beskuren

Monica Åkesson, ekonomirådgivare, stödrättsmäklare HIR Skåne
Tel nr: 010-476 22 47
E-post: monica.akesson@hushallningssallskapet.se