Handeln med stödrätter är igång

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

Stödrättsbörsens mäklare hjälper dig så att din stödrättsaffär ska fungera så smidigt och effektivt som möjligt.

  • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
  • Upprättar köpehandlingar
  • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
  • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
  • Publicerar statistik över gjorda affärer
  • Garanterar att affären går igenom

Varför ska man handla med stödrätter?

Det kan bland annat vara aktuellt att handla om du har för få eller för många stödrätter. Om du vill öka eller minska ditt eget gårdsstöd. Du ska arrendera till mark som du vill kunna söka gårdsstöd för.

Handeln kommer att ske på torsdagar from januari/februari (beroende på efterfrågan).

2016 kommer det inte vara så stort utbud av stödrätter, eftersom allt överskott drogs in till nationella reserven 2015, och därför får vi räkna med högre priser än 2015.

Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn. Statistik från Stödrättsbörsen publiceras på stödrättsbörsens hemsida.

Tillvägagångsätt:

  1. Fyll i budblanketten. Om du inte kan skriva ut blanketten kan vi skicka en med vanlig post och om du är osäker på hur du ska fylla i kan du läsa i broschyren eller ringa undertecknad.
  2. Skicka in blanketten.

Här hittar du blanketterna:

Ifylld blankett skickas till:
Stödrättsbörsen
Gamlebygymnasiet
594 32 GAMLEBY

Kontakt
Vill du ha råd kring handel med stödrätter på stödrättsbörsen kontakta:

Elenore 3
Elenore Wallin
Företags- och ekonomirådgivare
Tel nr: 0703-73 36 22 E-post: elenore.wallin@hushallningssallskapet.se