Halva ytan bearbetas – odlingssystem utan tung bearbetning med radhackning och mellangrödor

I en odlingsdemonstration testar vi att etablera höstvete mellan raderna av mellangröda utan tyngre bearbetning än radhackning.

Mellangrödorna såddes in i havre. Målet är att komma fram till ett odlingssystem där vi minskar bearbetningsinsatserna markant i framförallt ekologisk odling men tekniken är intressant även i konventionell produktion berättar Per Ståhl, projektledare. Det unika i det här upplägget jämfört med striptil och reducerad bearbetning i allmänhet är att vi jobbar med breda radavstånd och radhackning. Det ger unika möjligheter att jobba i växande gröda.

För mer information kontakta:
Per Ståhl, 0708-290824, per.stahl@hushallningssallskapet.se

Finansiär: SLF via Vreta Kluster