Hallfredadagen på Gotland 9 juli

Här du kan se våra demonstrationsodlingar och ta del av den senaste kunskapen inom växtodling.

Demonstrationsodlingar på Hallfreda försöksgård visas tillsammans med föredrag om aktuella ämnen inom växtodling. Här får du tillgång till den senaste kunskapen om sortval, nya ogräs, gödslingsstrategier, marknad och ekonomi.

Vi ses den 9 juli!