Hållbart och Regenerativt Lantbruk

Rohan Mathew har varit på en månads praktik på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Under praktiken har han skrivit en artikel om ett av sina kompetensområden.

Titel:
Hållbart och regenerativt lantbruk

Sammanfattning:
Jordbruk kan vara en hållbar praxis som inte bara kan föda världens befolkning utan också kan vara regenererande, vilket innebär att den kan förnya jorden och hålla det omgivande ekosystemet friskt och fungerande med minimalt beroende av oönskade kemikalieinsatser. Läs mer om detta ekosystembaserade designtänkande genom de enkla men effektiva principerna för permakultur.

Här kan du läsa hela artikeln (PDF)

Rohan Mathew
Ekologisk Agri-Eko-system Design & Permakultur Certifiering.
Nederländerna, Australien, Indien, Dubai, Sverige
rohanmathew@me.com, +46 720052117

Har du frågor om praktiken som Rohan har gjort kan du kontakta:

Pernilla Sjögren
Miljörådgivare, Teamledare Lantbruk Kalmar/Öland
Tel nr: 072-351 50 68
pernilla.sjogren@hushallningssallskapet.se