Hållbarhetskonferens i Åre växlar upp!

 I år utökar Åre Sustainability Summit med stora multinationella och nationella företag som både samverkansparter, utställare och talare.

Konferensen flyttas även från november till september för att deltagarna ska kunna ta del av Åres rika aktivitetsutbud om hösten. Målet är att bli norra Europas viktigaste mötesplats för hållbarhetsfrågor.

– Vi har mycket goda förutsättningar för att nå målet. Sverige är en ledstjärna i hållbarhetsfrågor, även om vi har mycket kvar att både lära och göra. Åre är en ort med ett starkt varumärke med storslagen fjällnatur och gott om aktiviteter för konferensdeltagarna. Inramningen kan knappast bli bättre, säger Mattias Grapenfelt, vd för huvudarrangören Hushållningssällskapet Jämtland.

Tidigare år har Åre Sustainability Summit satsat mer lokalt och regionalt vilket lett till att den nationella uppmärksamheten blivit liten. Och trots hög kvalitet på föreläsningar och workshops med stora namn inom hållbarhetsvärlden, har företagsbesökarna varit få i förhållande till hur viktigt det borde vara att ställa om till en marknad som efterfrågar hållbara produkter. En förklaring kan vara att andelen representanter från näringslivet bland talarna varit för liten.

– Vi var lite förvånade eftersom syftet hela tiden varit att förmedla kunskap och inspiration till att jobba med hållbarhet. Fokus har varit på möjligheter, inte problem. Men det har funnits en skepsis bland företagare. Hållbarhet upplevs som svårt att arbeta med och ingen vill blotta sina svagheter.

Evenemanget tog en en paus under förra året för att dra lärdom av tidigare evenemang och dra viktiga slutsatser om vilka ändringar som behövde göras för att bredda och satsa. Resultatet blev en flytt från november till september i kombination med tydligare fokus på kringaktiviteter i Åre och fler näringslivsrepresentanter bland talare och utställare.

– Nu märker vi att vi ligger rätt och att tiden är mogen. Fler företag, både stora och små, är intresserade att delta. Inom kort kommer vi att berätta vilka som kommer i höst, säger Mattias Grapenfelt.

Åre Sustainability Summit hålls den 22-23 september på Holiday Club i Åre. Ett stort antal talare, utställare och workshops på temat Bo & Leva, Äta och Klä sig är kärnan i konferensen. Även underhållning från nationella artister och god närodlat mat kommer att vänta deltagarna.

Läs mer på www.aresustainabilitysummit.se

För mer information:

Mattias Grapenfelt, vd Hushållningssällskapet Jämtland
Telefon: 070-190 59 84
E-post: mattias.grapenfelt@hushallningssallskapet.se

Martin Machnow, pressansvarig
Telefon: 0761-355 488
E-post: martin@innehallet.com