Hållbara odlingssubstrat hos tunnelodlade jordgubbar

Just nu pågår ett projekt om mikroorganismer i samspel med växtnäringsprodukter för att hitta hållbara odlingssubstrat.

Läs mer