Hållbar produktion av höstraps trots klumprotsjuka

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar nytt projekt!

Klumprotsjuka är ett allvarligt och ökande hot mot höstraps. Ny kunskap ska ge ett förbättrat stöd och riktlinjer för en hållbar produktion inom områden där vilsporer av  Plasmodiophora brassicae, som orsakar sjukdomen, finns i jorden.

Forskarna ska bland annat undersöka angreppsnivåer och skördeutbyte av resistenta och mottagliga sorter på fält med olika infektionsnivåer. Risken med oljerättika som fånggröda ska utredas. Projektet ska utmynna i stöd och riktlinjer för en hållbar höstrapsproduktion.

Ann-Charlotte Wallenhammar på HS konsult AB ansvarar för projektet ”Integrerad bekämpning av klumprotsjuka-avgörande för hållbar höstrapsproduktion”.