HallandsJul ställs in – VD Annika Bergman berättar om de olika anledningarna

HallandsJul är en julmarknad som arrangerats av Hushållningssällskapet Halland utanför Halmstad i drygt 40 år. Under pandemin var det uppehåll men 2021 var julmarknaden tillbaka. I år kommer dock julmarknaden inte att arrangeras.

Nu under hösten var det dags att arrangera marknaden igen men tyvärr ställs Hallandsjul in. Annika Bergman, VD berättar att det har varit svårt i år att locka utställare.

– Vi har fokuserat på när- och lokalproducerad mat och hantverk men det har varit svårt i år och vi saknade utställare. Vi vill inte heller pruta på kvaliteten.

Annika Bergman berättar att många verkar ha hittat andra sätt att sälja sina produkter. Till exempel via Reko-ringar, webbutiker och gårdsbutiker.

Att antalet intresserade utställare minskar bidrar också till att det blir svårare att få julmarknaden att gå runt ekonomisk.

– Vi såg att det inte skulle gå ihop sig och jag kan inte motivera att vi täcker underskott från julmarknaden med andra delar av företaget. Det var verkligen inget lätt beslut att fatta då det drabbar ett flertal trogna utställare och också innebär en stor besvikelse för de duktiga medarbetare som engagerat sig i julmarknaden. Men tyvärr får vi helt enkelt inte julmarknaden att gå runt ekonomiskt.

Måste julmarknaden gå runt ekonomiskt?

Hushållningssällskapets uppdrag förändras över tid beroende på vad lantbruket och landsbygden står inför för utmaningar på lång och kort sikt.

– När vi hade matkonsulenter så var det lite annorlunda. Vi har inte den verksamheten längre så det är inte på samma sätt våra kunder som vi möter på julmarknaden. Julmarknaden och den arenan som det är ligger inte längre i vårt uppdrag. Ska vi då arrangera något som inte ligger i linje med uppdraget, ja då måste det gå ihop sig ekonomiskt.

Flera anledningar till beslutet

Energipriser, bostadsräntor, livsmedelspriser. Allt kostar mer och Annika Bergman oroar sig för färre besökare.

– Min bedömning är att den oro och ovisshet som finns kring energipriser och räntor påverkar både köplust och köpkraft.

Annika fortsätter:

– Jag förstår att det finns en besvikelse och att det ställer till det för många. Men uppdraget från styrelsen har hela tiden varit att leverera en julmarknad som går ihop sig, men det är tyvärr inte möjligt i år.

– Det är alltid tråkigt när traditioner bryts men när omvärlden förändras behöver vi hänga med också och möta fler av våra kunder och se vad de behöver och vill ha.