Hushållningssällskapet Halland Press

Halland satsar på ekonomirådgivning framöver

Hushållningssällskapet Halland breddar sin rådgivarportfölj och erbjuder från årsskiftet också ekonomirådgivning. En tjänst som nu kompletterar det utbud av rådgivartjänster som finns idag.

Annika Bergman är VD vid Hushållningssällskapet Halland och hon ser det som viktigt att kunna erbjuda en bredare rådgivning.

– Denna satsning kompletterar den växtodlings- och miljörådgivning som vi redan har idag.

Inom ekonomirådgivningen kommer man arbeta med olika frågor som berör företagande och ekonomi så som redovisning, investeringar, ekonomistyrning med mera.

Kunderna

Men vem är kunden? Vilka kan boka ekonomisk redovisning hos Hushållningssällskapet?

– För oss är alla som driver verksamhet på landsbygden viktiga, stor eller liten, vi möter våra kunder där de är förklarar Annika och fortsätter:

– Vi arbetar nära våra kunder, förtroende och tillit är viktigt, när andra centraliserar, så finns vi regionalt med ett uppdrag att stimulera utvecklingen i Halland.

Under uppbyggnad

Ekonomirådgivningen är nu under uppbyggnad och den första ekonomirådgivaren är rekryterad. Planen är att verksamheten ska beså av tre till fem ekonomirådgivare och att verksamheten byggs upp under våren 2024 berättar Annika.

– Det är otroligt spännande att få bygga en helhetsrådgivning med spets till lantbruket i Halland. Det kommer bli en spännande vår.