H.K.H Prins Carl Philip besöker Hushållningssällskapet i Jönköping

Hushållningssällskapens förbund hälsar Prins Carl Philip välkommen till Hushållningssällskapet i Jönköping den 8 mars 2018

Prins Carl Philip besöker Hushållningssällskapet i Jönköping innan han medverkar i en prisutdelning på Jordbruksverket. Programmet är varierat för att ge Prinsen, som är utbildad lantmästare, en bild av aktuella frågeställningar inom svenskt lantbruk. Det blir besök på gårdar och våra rådgivare ger kortare föredrag om Hushållningssällskapets verksamhet.

  • Hushållningssällskapet uppskattar att H.K.H Prins Carl Philip visar ett sådant intresse för vår verksamhet och för svensk livsmedelsproduktion. Vi är också mycket glada över att Prinsen är beskyddare åt Hushållningssällskapens förbund, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör.