Gynnsamma förhållanden för skördearbetet på Klostergården

Skördearbetet på Klostergården är i det närmaste avslutat. Vi började skörden den 26:e juli med vårt ekologiska speltvete och förutom 4 ha vårraps som inte är riktigt mogen, avslutades årets skörd den 18:e augusti. - Det är nog det tidigaste jag varit med om under mina trettio år på Klostergården berättar Niclas Malm, gårdsmästare på Klostergården.

Nästan alla grödor har avkastat betydligt bättre än man kunnat förvänta sig efter den torra sommaren och skördearbetet har gått smärtfritt under mycket gynnsamma förhållanden.

Skördesiffror för Klostergården 2016.

Gröda Areal Avkastning kg/ha
H-raps, eko 7,4 3745
Speltvete, eko 16,7 4100
H-vete 74,6 8050
Korn 7 6800
Havre 12 6250
V-vete 12 4950
Ärter mat 16,6 3980
Oljelin 14,5 2800

Vetet som skördats var av sorterna Mariboss och Julius. Inget höstvete var svampbehandlat.

Förutom att skörda har vi på Klostergården sått drygt 16 ha ekologisk höstraps. Rapsen är sådd efter treårig lusernvall och eftersom mycket av fältet ligger på lättare jord börjar rapsen ”rada” ganska tydligt. Ett problem just nu är angrepp av jordloppor som äter på de små plantorna. Eftersom det är eko-odling kan vi inte bekämpa lopporna och vi hoppas att plantorna ska klara angreppen utan att ta för mycket skada.

Lossning av matärter vid Lantmännen i Linköping

Lossning av matärter vid Lantmännen i Linköping

 

Hela kameran 160825 196

Lossning av vete vid Svenska foder i Ledberg.

 

Såraderna i höstrapsen syns tydligt, men det finns jordloppor som äter på de små plantorna.

Såraderna i höstrapsen syns tydligt, men det finns jordloppor som äter på de små plantorna.

 

Ärtfältet görs klart för höstvetesådd.

Ärtfältet görs klart för höstvetesådd.